Як списати автомобіль?

Як списати автомобіль?
При непридатності об’єктів автотранспортних засобів до подальшого використання, неможливості або неефективності їх відновлення, а також для оформлення документації на списання вищевказаних об’єктів в організації створюється комісія. Результати прийнятого комісією рішення про списання об’єкта основних засобів оформлюються в акті на списання об’єкта автотранспортних засобів (уніфікована форма N ОС-4а). Акт складається у двох примірниках, один передається в бухгалтерію для відображення операції вибуття автотранспортного засобу, інший залишається у особи, відповідальної за збереження об’єктів, і є підставою для здачі на склад і реалізації матеріальних цінностей та металобрухту, що залишилися в результаті списання.

В акті на списання автотранспортного засобу (форма N ОС-4а) передбачений реквізит дата зняття з обліку в ГИБДД (ДАІ). У вказівках щодо його заповнення відзначено, що в бухгалтерію разом з актом передається документ, що підтверджує зняття з обліку в Державтоінспекції. Однак постановою N 938 конкретний термін для проведення цієї процедури у разі утилізації не встановлений. ПБО 6/01 також не забороняє списувати автомобіль, який ще не знято з обліку.

Так, датою вибуття основного засобу у бухгалтерському обліку, а значить, і датою оформлення акта за формою N ОС-4а вважається момент, коли воно вже не здатне приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому. Ці моменти безпосередньо не пов’язані з урахуванням автомобіля в ГИБДД. Виходить, що оформити акт про списання транспортного засобу за формою N ОС-4а можна і до моменту зняття з реєстрації в Державтоінспекції. Відносно ж заповнення обов’язкового реквізиту в акті за формою N ОС-4а дата зняття з обліку в ГИБДД (ДАІ) Росстат в листі від 31.

03. 05 р. N 01-02-09/205 нагадав, що за відсутності окремих реквізитів у відповідному рядку (графі) проставляється прочерк. Таким чином, первинним при вибутті автомобіля є те, що цей об’єкт основних засобів не здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому (п.

29 ПБО 6/01 в ред. від 12. 12. 05 р. N 147н). Формальне зняття з обліку в Державтоінспекції є лише одним з підтверджуючих фактів.

Якщо автотранспортний засіб списується внаслідок аварії, то до акта про списання додається копія акта про аварію. На підставі оформлених актів на списання автотранспортних засобів, переданих бухгалтерській службі організації, в інвентарній картці об’єкта (уніфікована форма N ОС-6) відзначається вибуття. Характерна особливість при списанні автотранспортних засобів у разі їх подальшої непридатності полягає в тому, що, як правило, при розбиранні і демонтажі залишаються які-небудь деталі, вузли та агрегати, придатні для експлуатації (наприклад, для ремонту інших об’єктів), а також матеріали, для експлуатації не придатні (наприклад, металобрухт).

Відповідно до п. 79 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів такі матеріали оприбутковуються за поточною ринковою вартістю за дебетом рахунка обліку матеріалів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку прибутків і збитків як операційних доходів. При демонтажі автотранспортного засобу нараховується заробітна плата працівникам, його здійснювала. Дані операції оформляються такими бухгалтерськими записами: Д-т 91-2, К-т 70, 69 — нарахована заробітна плата (з нарахуваннями) робітників, які здійснювали демонтаж; Д-т 10 Матеріали, К-т 91-1 — оприбутковано запасні частини і металобрухт. Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ витрати на ліквідацію автотранспортного засобу зменшують оподатковуваний прибуток організації.

Наприкінці місяця визначається фінансовий результат від ліквідації автотранспортного засобу (як правило, збиток): Д-т 91-9, К-т 99 — визнана сума збитку від ліквідації автомобіля. Відповідно до п. 13 ст. 250 НК РФ доходи у вигляді вартості отриманих матеріалів або іншого майна при демонтажі або розбиранні при ліквідації виведених з експлуатації автотранспортних засобів визнаються позареалізаційними доходами.

Датою отримання доходу визнається дата складання акта ліквідації автотранспортного засобу. Величина таких доходів розраховується за ринковою вартістю матеріалів. Отримані матеріали в подальшому можуть використовуватися організацією у своїй діяльності. Слід звернути увагу, що, на думку податкових органів, оскільки витрати на придбання матеріалів, отриманих в результаті ліквідації основного засобу, відсутні, то вартість такого майна не враховується у складі витрат, що зменшують податкову базу (див. листи МНС Росії від 29. 04.

04 р. N 02-5-10/33, УМНС по м. Москві від 16. 08. 04 р. N 26-12/53720). З 2006 р. з набуттям чинності нової редакції п. 2 ст.

254 НК РФ вартість матеріально-виробничих запасів у вигляді майна, отриманого при демонтажі або розбиранні виведених з експлуатації основних засобів, враховується в складі матеріальних витрат, що зменшують податкову базу. Однак величина таких витрат визначатиметься сума податку, обчислена з доходу, передбаченого п. п. 13 і 20 п. 2 ст. 250 НК РФ.

Таким чином, дана норма, з одного боку, закріплює порядок віднесення до витрат вартості такого майна, з іншого — обмежує такі витрати.

Як списати автомобіль?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий