Чи можна оскаржити дарчу?

Чи можна оскаржити дарчу?
Закон не передбачає предаставленія яких або довідок про психічний стан громадянина в момент вчинення правочину (дарування). Проте залежно від того, яке майно передається в дар (рухоме чи нерухоме), на практиці часто оскаржують дарування нерухомого майна людьми похилого віку. Стаття 577. Відмова від виконання договору дарування 1. Дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов’язки, якщо після укладення договору майновий чи сімейний стан або стан здоров’я дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя.

2. Дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнової обов’язки, з підстав, що дає йому право скасувати дарування (пункт 1 статті 578). З. Відмова дарувальника від виконання договору дарування з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, не дає обдаровуваному права вимагати відшкодування збитків. Стаття 578. Скасування дарування 1. Дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім’ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження.

У разі навмисного позбавлення життя дарувальника обдаровуваним право вимагати в суді скасування дарування належить спадкоємцям дарувальника. 2. Дарувальник має право вимагати в судовому порядку скасування дарування, якщо звернення обдаровуваного з подарованої річчю, що представляє для дарувальника велику немайнову цінність, створює загрозу її безповоротної втрати. 3. На вимогу заінтересованої особи суд може скасувати дарування, вчинене індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення положень закону про неспроможність (банкрутство) за рахунок коштів, пов’язаних з його підприємницькою діяльністю, протягом шести місяців, що передували оголошенню такої особи неспроможним (банкрутом). 4. У договорі дарування може бути обумовлено право дарувальника скасувати дарування у разі, якщо він переживе обдаровуваного.

5. У разі скасування дарування обдаровуваний зобов’язаний повернути подаровану річ, якщо вона збереглася в натурі до моменту скасування дарування. Стаття 579. Випадки, в яких відмова від виконання договору дарування та скасування дарування неможливі Правила про відмову від виконання договору дарування (стаття 577) і про скасування дарування (стаття 578) не застосовуються до звичайних подарунків невеликої вартості.

Чи можна оскаржити дарчу?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий