Фактори, що впливають на прибутку

Фактори, що впливають на прибутку
Подальший аналіз полягає у визначенні факторів, що впливають на прибуток від реалізації продукції. Зміна прибутку формується під впливом наступних факторів: зміна обсягу реалізації, структури реалізації, відпускних цін на сировину, матеріали, паливо; зміна рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів; зміна позавиробничих витрат. Розрахунок впливу факторів проводиться таким чином. 1. Загальна зміна прибутку від реалізації,, зміну прибутку.

2. Вплив обсягу реалізації продукції, коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції. Коефіцієнт зростання визначається шляхом ділення собівартості продукції фактично реалізованої в звітному році в цінах і тарифах базисного періоду на собівартість базисного періоду. 3. Вплив змін у структурі реалізованої продукції, коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за цінами реалізації. 4. Вплив змін відпускних цін на реалізовану продукцію,,, обсяги реалізованої продукції.

5. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції,, рівні собівартості базисного і звітного періодів. 6. Вплив зміни цін на сировину і матеріали проводиться шляхом регулювання собівартості. При зниженні цін на сировину і матеріали фактична собівартість збільшується на величину зниження, при зростанні цін фактична собівартість знижується на величину зростання. Таблиця 4. 2 На даному підприємстві ціни на сировину і матеріали знизилися на 21 т. руб. , Стало бути, фактична собівартість була вищою на 21 т. руб.

Загальна зміна прибутку в звітному періоді в порівнянні з базисним склало +131 т. руб. (1400-1269), в тому числі: 1) за рахунок зростання обсягу реалізації продукції прибуток зріс на 66 т. руб. 2) за рахунок зміни цін на продукцію прибуток зріс на 89 т. руб. 3) за рахунок зміни в структурі реалізованої продукції прибуток знизився на 11 т. руб. 4) за рахунок зміни рівня витрат прибуток збільшився на 83 т. руб. 5) за рахунок збільшення цін на сировину і матеріали прибуток знизився на 21 т. руб. ; 6) збільшення собівартості за рахунок структурних зрушень на 75 т. руб. знизило прибуток на 75 т. руб.

Сума факторів 131т. руб. = (66 +89-11 +83-21-75), що відповідає загальному відхиленню прибутку від реалізації продукції. Звід впливу факторів на прибуток від реалізації можна представити у наступній таблиці (табл. 4. 3). Таблиця 4. 3 Дані таблиці показують, що збільшення прибутку в основному дав зростання цін, який відбувся за рахунок підвищення конкурентоспроможності продукції. Крім того, збільшення обсягу на 5, 17% дало зростання прибутку 66 т. руб. , Що склало 50, 3% до загального підсумку.

Позитивним можна відзначити зниження витрат, що дало частку зростання прибутку до 63, 3%. Разом з тим відзначається значне зростання більш трудомісткої продукції, що знизило прибуток на 75 т. руб. , Або 57, 2% у загальному підсумку прибутку.

Фактори, що впливають на прибутку

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий