Що таке дисконтування?

Що таке дисконтування?
Дисконтуванням грошових потоків називають перерахунок вартості грошових потоків у різні моменти часу на конкретний момент часу. Приведення вартості грошових потоків до єдиного моменту часу часто використовують для приведення до вартості поточного моменту вартості платежів майбутніх періодів. Це дозволяє оцінити бізнес загалом чи економічну ефективність інвестицій. Теорія дисконтування грошових потоків заснована на тому факті, що обсяг грошей, яким володіє підприємство сьогодні, в реальному вираженні коштує більше, ніж рівний обсяг, який надійде на підприємство в майбутньому. поточний обсяг грошей може забезпечити додатковий прибуток, якщо його помістити на депозит;
в майбутньому існує ризик недоотримання планованого обсягу грошей.

Для дисконтування грошових потоків використовують коефіцієнт дисконтування (Kd), що визначається за формулою:
D ставка дисконтування; ця величина відображає швидкість, з якою змінюється вартість грошей у часі; чим вище ставка, тим більше швидкість;
n номер періоду (кроку) дисконтування.

Що таке дисконтування?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!




Добавить комментарий