Що таке мутація?

Що таке мутація?
Мутації — спадкові зміни, які виникають в генетичному матеріалі організму. Мутації — нові зміни в генотипі, тоді як комбінації — нові поєднання батьківських генів у зиготі. 1. Міняють генотип і успадковуються. 2. Мають стрибкоподібний та індивідуальний характер.

Виникають в окремих особин в популяції.

3. Неадекватні до умов середовища і є нейтральними, корисними або шкідливими. Можуть призвести до утворення нових ознак, популяцій або загибелі організму.

В основі будь-яких мутацій лежить поява нових типів білків.
1. За характером зміни фенотипу мутації біохімічні, фізіологічні, анатомо-морфологічні. 2. За впливом на життєдіяльність мутації поділяються на корисні і шкідливі. Шкідливі є летальним і викликають загибель організму ще в ембріональному розвитку.

В основному мутації шкідливі, оскільки ознаки в нормі є результатом відбору і адаптують організм до середовища проживання. Мутація завжди змінює адаптацію. Ступінь її корисності чи шкідливості визначається часом.

Якщо мутація допомагає організму краще пристосуватися, дає новий шанс вижити, то вона підтримується відбором і закріплюється в популяції.
3. Мутації бувають прямі і зворотні. Останні зустрічаються набагато рідше. Як правило, пряма мутація пов’язана з дефектом функції гена.

Ймовірність вторинної мутації у зворотний бік у тій же точці дуже мала, частіше піддаються мутаціям інші гени. Мутації, як правило, рецесивні, так як домінантні виявляються відразу ж і легко відкидаються відбором. 4. За характером зміни генотипу мутації підрозділяються на генні, хромосомні і геномні. Генні (або точкові) мутації — зміна нуклеотиду в одному гені в молекулі ДНК, що призводить до утворення аномального гена, а значить, аномальної структури білка і розвитку аномальної ознаки.
Генна мутація — це результат помилки при реплікації ДНК.

Результатом генної мутації в людини є такі захворювання як серповидно-клітинна анемія, фенілкетонурія, дальтонізм, гемофілія. Внаслідок генної мутації виникають нові алелі генів, що має значення для еволюційного процесу.
Хромосомні мутації — структурні зміни хромосом, хромосомні перебудови. Основні типи хромосомних мутацій:
1. делеция — втрата ділянки хромосоми;
2.
транслокація — перенесення частини хромосом на іншу хромосом, як результат — зміна групи зчеплення генів;
3. інверсія — обертання ділянки хромосоми на 180 `;
4. дуплікація — подвоєння генів у певній ділянці хромосоми.
Хромосомні мутації призводять до зміни функціонування генів і мають значення для еволюції виду.

Геномні мутації — зміни числа хромосом у клітині, поява зайвої або втрата хромосоми в результаті порушень під час мейозу. Кратне збільшення числа хромосом називається полиплоидией (3n, 4n і т. д.). Цей вид мутації часто зустрічається у рослин.
Багато культурні рослини поліплоїдні щодо диких предків. Збільшення хромосом на одну-дві у тварин призводить до аномалій розвитку або загибелі організму. Наприклад: синдром Дауна у людини — трисомія по 21-й парі, всього в клітці 47 хромосом.

Мутації можуть бути отримані штучно за допомогою радіації, рентгенівських, ультрафіолетових променів, хімічних агентів в результаті теплових впливів. За походженням мутагенні фактори бувають фізичними, хімічними і биологична. Серед фізичних мутагенів найбільше значення мають іонізуючі випромінювання, у тому числі рентгенівське.

Проходячи крізь живу речовину, рентгенівські промені вибивають електрони із зовнішньої оболонки атомів або молекул, внаслідок чого останні стають позитивно зарядженими, а вибиті електрони продовжують цей процес, викликаючи хімічні перетворення різних сполук живих організмів. До фізичних мутагенів належать також ультрафіолетові промені, підвищена температура і т. д. Ультрафіолетові промені, як і рентгенівські, в опромінених клітинах призводять до змін, які, в свою чергу, є причиною мутацій, як правило, генних і рідше-хромосомних. Підвищена температура може збільшити частоту генних, а зростання її до верхньої межі витривалості організмів, і хромосомних мутацій.

Хімічні мутагени було відкрито пізніше фізичні. Значний внесок у їх вивчення зробила українська школа генетиків, очолювана академіком С. М. Гершензон. Зараз відомо багато хімічних мутагенів. Наприклад, алкалоїд колхіцин руйнує веретено поділу, що призводить до подвоєння числа хромосомних наборів у клітині.

Газ іприт, який використовується як хімічна зброя, підвищує частоту мутацій у піддослідних мишей в 90 разів.
Хімічні мутагени здатні викликати мутації усіх типів. До біологічних мутагенів відносяться віруси. У клітинах, уражених вірусами, мутації спостерігають значно частіше, ніж у здорових. Віруси можуть вводити певну кількість власної генетичної інформації в генотип клітини-хазяїна.

Вважають, що ці процеси грали важливу роль в еволюції прокаріот, оскільки віруси таким чином переносять генетичну інформацію між клітинами різних видів хазяїв.

Що таке мутація?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий