Що таке система координат?

Що таке система координат?
Декартова (ортонормированного) система координат це прямокутна система координат, в якій одиниці виміру по всіх осях рівні один одному.

Прямокутної називають систему координат, в якій в якості координатних осей беруться прямі, перпендикулярні один одному. В елементарній математиці найчастіше розглядається двомірна декартова система координат. Координати зазвичай позначаються латинськими літерами
x,
y і називаються, відповідно,. Координатна вісь
OX називається, вісь
OY.

Позитивні напрямки відліку по кожній з осей позначаються стрілками.

Осі координат розбивають площину на чотири частини чверті: I, II, III, IV.

У першій чверті (зверху праворуч від осей координат) обидві координати позитивні числа. У другій чверті (зверху зліва від осей координат) x негативне число, y позитивне число.

У третій чверті (знизу зліва від осей координат) обидві координати від’ємні числа.
У четвертій чверті (знизу зліва від осей координат) x позитивне число, y негативне число. В елементарній математиці зустрічається і тривимірна декартова система координат. Третя координата позначається латинською буквою
z і називається.
Координатна вісь
OZ називається віссю аплікат.

Що таке система координат?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий