Що таке файл?

Що таке файл?
Особливе значення в термінології Windows грає поняття файлу. Що таке файл? Файлом (від англ. File ланцюжок) називається послідовний набір даних, що зберігається на якому-небудь фізичному носії і має власні ім’я і розширення.

Розширення файлу призначено для однозначної і вичерпної ідентифікації типу файлового об’єкта; воно записується праворуч від імені файлу і відокремлюється від нього крапкою. У даному випадку тип файлового об’єкта це функціональна характеристика файлу, за допомогою якої операційна система визначає набір програм, здатних обробляти або використовувати даний файл.

Якщо ми розглянемо як приклад якийсь абстрактний файл README. TXT, то тут ім’ям файлу є рядок README, а його розширенням.

ТХТ, яке вказує на те, що даний файловий об’єкт відноситься до типу текстовий файл і може бути оброблений з використанням якого текстового редактора, наприклад стандартної програми Блокнот з комплекту поставки Windows. Згідно з усталеною практиці, прийнято ділити все різноманіття існуючих на сьогоднішній день файлів на кілька різних класів за ознакою їх функціонального застосування.
До першого зі згаданих вище класів відносяться так звані файли користувача текстові документи, малюнки, веб-сторінки та інші файлові об’єкти, створювані користувачем комп’ютера для будь-якої певної мети або для власних потреб.

Для таких файлів користувач може призначати довільні імена, відповідні, однак, прийнятому в Windows стандарту. Розширення файлів користувача, як правило, автоматично присвоюються їм програмами, за допомогою яких ці файли створюються, або вказуються користувачем вручну виходячи з типу кожного конкретного файлового об’єкта і способу його подальшого застосування. До другого класу відносяться системні файли тобто файли, використовувані операційною системою в процесі її роботи.
Імена та розширення таких файлів заздалегідь визначені розробниками Windows, і будь-яке їх зміна потенційно здатне привести до порушення працездатності системи.

Третій клас включає програмні файли, використовувані встановленим на вашому комп’ютері програмним забезпеченням. Їх імена і розширення призначаються розробниками відповідних програм. Як вже згадувалося вище, файлові об’єкти прийнято також класифікувати за їх типами відповідно до набору додатків, які можуть ці файли обробляти, зокрема, до різних типів файлів відносяться текстові документи, документи Microsoft Word, архіви (файли, що містять будь-які стислі дані ), виконувані файли (файли, які можуть бути запущені в операційній системі в режимі програми) і т. д. Якщо вам необхідний сайт, то прочитайте. Імена файлів в операційній системі Microsoft Windows можуть бути записані з використанням цифр, символів латинського або національного алфавітів, знака дефіс.
Допускається запис імен як у верхньому, так і в нижньому регістрі.

Гранична довжина імені файлу з урахуванням пробілів і розширення не може становити більше 255 знаків. Імена файлів не повинні містити такі символи: /: *? {}.
Допускається (але не рекомендується) використання символів пробіл, підкреслення, крапка, кома, крапка з комою, апостроф, а також: А! @ # $% Оскільки ці символи є для системи службовими та Windows інтерпретує їх особливим чином, їх не слід застосовувати без крайньої необхідності. Якщо перший символом в імені файлу є пробіл, Windows його ігнорує.

Що таке файл? Файли в Windows відображаються з використанням спеціальних графічних зображень, званих значками. Зовнішній вигляд значків залежить від типу відповідного їм файлового об’єкта. Проводячи доступну паралель між системою зберігання файлів і папок в Windows і звичайною паперовою книгою, можна навести наступний приклад: на вашій книжковій полиці може зберігатися кілька книг, так само, як і в комп’ютері може одночасно працювати кілька дисків.

Кожна книга має корінець, до якого кріпляться її сторінки, кожен диск має кореневу папку, що позначається символом , де розташоване все інформаційний вміст диска.
У книзі є глави, кожній з яких присвоєно власну назву, в кореневій директорії містяться папки, що мають власні імена. Глави книги можуть містити підрозділи нижчого рівня папки можуть мати вкладені підпапки.

І нарешті, в подглаву книги містяться текст та ілюстрації, які і є корисним наповненням видання, в папках зберігаються файли, в тому числі, наприклад, текстові та графічні, вміст яких можна при бажанні прочитати або переглянути на екрані. Запам’ятавши цю нескладну аналогію, ви зможете краще зрозуміти принцип зберігання інформації в сучасних комп’ютерах. ?.

Що таке файл?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий